top of page

TUN-Y Logo design

The FIRST activity we are going to do with our pupils is to design a LOGO for the TUN-Y COMENIUS Project.
 

To do that we will let them know what the project consists of and then we will give them some explanations about the shapes they can use, the type of letters and colours (2 or 3 maximum).

We will make a picture gallery with the best designs and then we will choose only three to take to the first meeting in Volos in November 2012 in order to choose the best one among some others made by pupils from the other countries parcipating.

La primera activitat que farem amb els nostres alumnes és la de dissenyar un LOGO pel projecte COMENIUS TUN-Y.
 

Per fer aixó els explicarem sobre què és aquest projecte i, després, els donarem algunes explicacions sobre les formes que poden utilitzar, els tipus de lletra i els colors (2 o 3 màxim).

Farem una galeria d'imatges amb els millors dissenys i després n'escollirem 3 per portar a la primera trobada a Volos el proper novembre del 2012 per tal d'escollir el millor entre els altres fets pels alumnes dels altres països.

The best LOGOS designed in Pla de les Moreres' Secondary School

This picture gallery is made with the best LOGOS that the students of Pla de les Moreres' Secondary School have designed for the TUN-Y Comenius Project.​Aquesta galeria d'imatges està feta amb els millors LOGOS que els estudiants de l'Institut Pla de les Moreres han dissenyat per al projecte Comenius TUN-Y.​

OUR BEST 3 LOGOS

LOGOS FROM OUR FOREIGN PARTNERS

The best LOGO chosen by all students

FINAL TUN-Y LOGO PROJECT

bottom of page