top of page

2nd Meeting in VILANOVA DEL CAMÍ

Page 1

We are going to meet us again in Vilanova del Camí next 15th of January of 2013.In this meeting we are going to make a Video Art Master Piece all together.Each school is going to make an storyboard about OUR FUTURE. This future can be better or worse than our present time. What do our students think about it?First of all we want to show you a video about our school, Institut Pla de les Moreres. This video wants to be a welcome to all our COMENIUS partners before attending to the 2nd IPM in Vilanova del Camí on next 15th-17th January 2013.

Ens tornarem a trobar de nou a Vilanova del Camí el proper 15 de gener del 2013.

En aquesta trobada farem una peca artística de Vídeo Art tots junts.Cada escola farà un "storyboard" (guió tècnic i artístic) sobre el NOSTRE FUTUR. Aquest futur pot ser millor o pitjor que el nostre present. Què pensen els nostres estudiants sobre ell?Primer de tot volem mostrar-vos un vídeo sobre la nostra escola, l'Institut Pla de les Moreres. Aquest vídeo vol ser una benvinguda per a tots els nostres companys de COMENIUS abans de que participin en el 2n IPM a Vilanova del Camí els propers 15-17 de gener del 2013.

2nd TUN-Y IPM 15th-17th January 2013

Storyboards

Before the 2nd IPM in Vilanova del Camí, each school had to make a storyboard to show the other partners what they were going to record with the camera to explain their vision about OUR FUTURE.The main idea of this Video Art experience was to get only ONE FILM as a collage of different ideas about future. Finally, because of all ideas where closed stories, we did an edition with 7 separated pieces but trying to maintain the vision of a whole unit.The recording of these storyboards tooks place in Can Papasseit, a public theater in Vilanova del Camí last 16th January 2013.

You can see below a mixed selection of different images of the storyboards so you can appreciate the artistic skills of our students and you can see also three images about the Storyboard Exhibition that we made in the hall of Can Papasseit.

Abans del 2n IPM a Vilanova del Camí, cada escola va haver de fer un storyboard per ensenyar als demés companys què volíen filmar amb la càmera per explicar la seva visió sobre el NOSTRE FUTUR.La idea principal d'aquesta experiència de Vídeo Art era aconseguir un ÚNIC FILM com un collage de diferents ideas sobre el futur. Finalment, degut a que totes les idees eren històries tancades, vam fer una edició de 7 peces separades intentant mantindre la visió d'una unitat completa.La grabació d'aquests storyboards es va realitzar a Can Papasseit, el teatre públic de Vilanova del Camí, el passat 16 de gener del 2013.A sota podeu veure una barreja de diferents imatges dels storyboards on podeu apreciar les aptituts artístiques dels nostres alumnes i podeu veure també tres imatges sobre l'Exposició d'Storyboards que vam fer al hall de Can Papasseit.

VIDEO ART PIECE

Finally you can see the result of all our students effords. They where working very hard in Can Papasseit recording all scenes they would need to explain their stories about future. Thanks to all of them and their teachers we got this piece of video art presented in two different files because of YouTube space rulers. 

PART 1

Finalment podeu veure el resultat de l'esforç de tots els nostres estudiants que van treballar de valent a Can Papasseit grabant totes les escenes que necessitarien per explicar les seves històries sobre el futur. Gràcies a tots ells i als seus professors tenim aquesta peça de vídeo art presentada en dos arxius diferents degut a les normes d'espai de YouTube.

PART 2

bottom of page