top of page

1st Meeting in VOLOS

The 1st Meeting of our Comenius TUN-Y Project was in VOLOS. A coastal Greek city in the northeast of the country. It took place from November 6th till November 8th 2012.In this meeting we met our partners from the other countries: Slovenia, Portugal, Germany, Poland, Turkey and Greece.Each country made a presentation about their own culture, interests and particularities.Raül De la Torre (2nd ESO), Andrea Egea (3rd ESO) and Irene Lozano (4th ESO) were our three students that represented our School in that meeting. You can see the presentation they did in the video below. 

La primera trobada del nostre projecte Comenius TUN-Y va ser a VOLOS, una ciutat grega de la costa situada al nord-est del país. Va tindre lloc des del 6 de novembre fins al 8 de novembre del 2012.
 

En aquesta trobada vam conèixer els nostres companys dels demés paisos: Eslovènia, Portugal, Alemanya, Polònia, Turquia i Grècia.Cada país va realitzar una presentació sobre la seva cultura, els seus interesos i les seves particularitats.Raül De la Torre (2n ESO), Andrea Egea (3r ESO) i Irene Lozano (4t ESO) van ser els tres estudiants que van representar la nostra escola en aquesta trobada. Podeu veure la presentació que van fer en el vídeo de sota.

At the end of this presentation, they showed a video recorded in our School with messages of other students about Vilanova del Camí.

Al final d'aquesta presentació, van ensenyar un vídeo gravat al nostre Institut amb misatges d'altres estudiants sobre Vilanova del Camí.

Finally, you can see some pictures of our students working with their foreign partners. It has been an interesting experience for all of them.

Finalment podeu veure unes cuantes imatges dels nostres estudiants treballant amb els seus companys estrangers. Ha sigut una experiència molt interessant per tots ells.

bottom of page