top of page

4th Meeting in WIESBADEN

This 4th meeting has been about digital media and how our students use them daily. To work on that, before the meeting, some students and teachers had to fill in a template to make a digital diary during one week.

Once in Wiesbaden, students made some charts to allow them to talk and think about the daily use of all these digital devices.

Are we abusing these media? Are they really necessary? Do they help us to learn more and better? Do we only use them for having fun? Should we reduce our dependence on these media or should we encourage their use? What consequences does the use of the internet have on society? What differences can we find between Generation X and Generation Y?

Our representative students in this 4th IPM were: Bea Cano (4th ESO), Sergi Sánchez (4th ESO), Janna González (3rd ESO) and Cristian Plaza (2nd ESO).

Aquesta 4 trobada ha tractat sobre els medis digitals i com els nostres estudiants els utilitzen diariament. Per treballar en aixó, abans de la trobada, alguns estudiants i també alguns professors, van haber d'omplir una plantilla per fer un diari digital durant una setmana.

Un cop a Wiesbaden, els estudiants van fer algunes gràfiques per parlar i reflexionar sobre l'ús diari de les eines digitals.

Estem abusant d'aquests mitjans? Són realment necessaris? Ens ajuden a aprendre més i millor? Les utilitzem només per distreure'ns? Hauríem de reduir la dependència envers aquests mitjans o n'hauríem de potenciar més el seu ús? Quines conseqüències per a la societat comporta l'ús d'internet? Quines diferències trobem entre la Generació X i la Generació Y?.

Els alumnes també van realitzar una pluja d'idees per a la 5a trobada a Tondela (Portugal) sobre la poesia.

Els alumnes que van representar a l'escola en aquesta 4a trobada van ser: Bea Cano (4t ESO), Sergi Sánchez (4t ESO), Janna González (3r ESO) i Cristian Plaza (2n ESO).

11wie.jpg
01wie.jpg
02wie.jpg
03wie.jpg
04wie.jpg
05wie.jpg
10wie.jpg
06wie.jpg
08wie.jpg
09wie.jpg

Students also took part in a brainstorming session for the 5th IPM in Tondela (Portugal) about poetry and they also participated in a workshop where the students of different countries read a poem using their own language and a poem in a foreign language. So they could see how the perception of a poem changes when it is read by a person whose native language the poem is written in and another person who does not speak it.

Here you can watch the different videos about such an interesting workshop.

Els alumnes també van realitzar una pluja d'idees per a la 5a trobada a Tondela (Portugal) sobre la poesia així com un petit taller on els estudiants dels diferents paisos van llegir un poema en la seva llengua i un en la llengua d'un altre país. D'aquesta manera van ser conscients de com pot canviar la percepció d'un mateix poema llegit per una persona que parla l'idioma natiu i una altra que no.

Aquí podeu veure els diferents vídeos d'aquest taller tant interessant.

bottom of page